Ratsastusterapia / hevosavusteinen psykoterapia 

02.01.2023

EI TOISTAISEKSI UUSIA ASIKKAITA

PSYKIATRINEN RATSASTUTERAPIA

Psykiatrisen ratsastusterapian työskentelykeinona on keskeistä hevosen ja potilaan välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen. Ihmisen ja hevosen välisessä vuorovaikutussuhteessa on lukuisia psykkiisesti eheyttäviä vaikuttuksia.Vuorovaikutussuhde rakentuu hevosen välittömän ja aidon läsnäolon seurauksesta lämpimäksi, läheiseksi ja mielihyvää tuottavaksi. Hevonen antautuu hoidettavaksi, silitettäväksi ja hellittäväksi, jolloin mahdollistuu kokemus aidosta läsnäolosta ja läheisyydestä. Hevonen osoittaa ihmiselle positiivisia tunteita, jotka itsessään auttavat vahvistamaan ihmisen minäkäsitystä. Hevosen kosketus rauhoittaa ja auttaa ihmistä pysähtymään hetkeen. Hevonen ei osoita ihmistä kohtaan ennakkoluuloja tai vaatimuksia, vaan se hyväksyy jokaisen sellaisena kuin on. Tämänkaltainen kokemus omasta ainutkertaisuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta voi olla usein ensimmäinen ja siten psyykkisen eheytymisen kannalta merkittävä.Hevonen pystyy heijastamaan ihmisen kehosta välittyviä, mutta jopa ihmiseltä itseltään tietoisuuden ulkopuolelle jääviä tunteita ja käyttäytymismalleja.Hevonen on yhteistyhaluinen ja sosiaalinen; Kosketuksella hevoseen on voimakas psykomotorinen vaikutus, jonka voidaan katsoa olevan merkittävä tekijä vaikeasti masentuneen potilaan hoidossa.Psykiatrisessa ratsastusterapiassa terapian laadun määrittelee terapeutin koulutus ja ammattitaito, sekä hevosen soveltuvuus työhönsä. Ammattitaitoinen terapeutti kykenee tarttumaan ja työskentelemän niiden ilmiöiden kanssa, joita hevonen potilaassa herättää ja ilmentää.